List do Pracowników i Funkcjonariuszy Publicznychzobacz

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy

Jedyne na rynku ubezpieczenie, zwalniające Cię z odpowiedzialności w okresie do 10 lat po wygaśnięciu roszczeń.

Innymi słowy, jeśli szkoda nastąpi w okresie ubezpieczenia, a skutek tej szkody powstanie w ciągu 10 lat - jesteście Państwo chronieni.

Ubezpieczenie Allianz

Pełna ochrona do 10 lat po wygaszeniu ubezpieczenia

Uczestnictwo w procesie wydawania decyzji administracyjnych i przygotowywania dokumentacji

tak

Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

tak

Kodeks Pracy w tym: Mienie Powierzone (samochód, komputer, sprzet biurowy). Utrata zniszczenie dokumentów oraz koszty odtworzenia. Naruszenie Danych Osobowych – RODO

tak

OC w życiu prywatnym oraz Bezpośrednie Powództwo poszkodowanego

tak

Ochrona Prawna

tak

Konsultacje Prawne

opcja

Umowa Generalna Allianz
Masz pytania? Zadzwon teraz lub ubezpiecz sie od razu na naszej stronie
501 898 238
dni robocze 9.00-17.00

Ubezpieczenie InterRisk

Ubezpieczenie uzupełniające wsteczne InterRisk od roku 2011.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa, za którą odpowiedzialność ponosi ubezpieczony na podstawie zgłoszonego na piśmie przez prokuratora roszczenia do Ubezpieczonego o wypłatę odszkodowania na rzecz poszkodowanego podmiotu.

Szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego z winy umyślnej

NIE wyłączone z ochrony

Roszczenia o których Ubezpieczyciel wiedział przed zawarciem umowy ubezpieczenia, lub które wynikają z wniosku o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, złożonego przez przedstawiciela Podmiotu Odpowiedzialnego do prokuratora przed dniem zawarcia umowy ubezpieczenia i Ubezpieczony wiedział o złożeniu tego wiosku

NIE wyłączone z ochrony

Masz pytania? Zadzwon teraz lub ubezpiecz sie od razu na naszej stronie
501 898 238
dni robocze 9.00-17.00

Ogólnopolski Program Ochrony Pracowników

Ogólnopolski Program Ochrony Pracowników

Ogólnopolski Program Ochrony Pracowników i Funkcjonariuszy w TUiR Allianz Polska S.A. trwa już od 2011 roku.

Jesteśmy tutaj, aby Cię chronić

Tomasz Dmowski
Broker Ubezpieczeniowy
kom: 501 898 238
tel: 22 769 00 20


Dlaczego klienci nas wybierają

Największa grupa, najszersza ochrona, najkorzystniejsza składka.

Bardzo szeroki zakres ochrony dostosowany do wielu profesji i funkcji: w tym odpowiedzialność majątkowa za błędy służbowe; naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks Pracy, RODO, Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym, Ochrona Prawna i Konsultacje prawne

Rozproszenie ryzyka poprzez włączenie do ubezpieczenia wszystkich pracowników i funkcjonariuszy o różnym zakresie obowiązków: Pracownicy Skarbowości, Celnicy, Pracownicy Samorządowi, Pomoc Społeczna, NFZ i inni - rozproszenie ryzyka = mniejsze pojedyncze ryzyko = mniejsza składka

Ochrona ubezpieczyciela aż do czasu wygaśnięcia roszczeń czyli nawet 10 lat.

Jednolita niska składka na całą Polskę płatna jednorazowo przy braku kosztów administracyjnych - płatność składki i zawarcie ubezpieczenia przez Internet. Ochrona od dnia płatności składki przez 10 lat z czynności z okresu ubezpieczenia.