List do Pracowników i Funkcjonariuszy Publicznychzobacz
CO ZYSKUJESZ

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy

Jedyne na rynku ubezpieczenie, zwalniające Cię z odpowiedzialności w okresie do 10 lat po wygaśnięciu roszczeń

Innymi słowy, jeśli szkoda nastąpi w okresie ubezpieczenia, a skutek tej szkody powstanie w ciągu 10 lat - jesteście Państwo chronieni.

Ogólnopolski Program Ochrony Pracowników

Ogólnopolski Program Ochrony Pracowników

Ogólnopolski Program Ochrony Pracowników i Funkcjonariuszy w TUiR Allianz Polska S.A. trwa już od 2011 roku.

Jesteśmy tutaj, aby Cię chronić

Tomasz Dmowski
Broker Ubezpieczeniowy
kom: 501 898 238
tel: 22 769 00 20


Dlaczego klienci nas wybierają

Największa grupa, najszersza ochrona, najkorzystniejsza składka.

Bardzo szeroki zakres ochrony dostosowany do wielu profesji i funkcji: w tym odpowiedzialność majątkowa za błędy służbowe; naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks Pracy, RODO, Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym, Ochrona Prawna i Konsultacje prawne

Rozproszenie ryzyka poprzez włączenie do ubezpieczenia wszystkich pracowników i funkcjonariuszy o różnym zakresie obowiązków: Pracownicy Skarbowości, Celnicy, Pracownicy Samorządowi, Pomoc Społeczna, NFZ i inni - rozproszenie ryzyka = mniejsze pojedyncze ryzyko = mniejsza składka

Ochrona ubezpieczyciela aż do czasu wygaśnięcia roszczeń czyli nawet 10 lat.

Jednolita niska składka na całą Polskę płatna jednorazowo przy braku kosztów administracyjnych - płatność składki i zawarcie ubezpieczenia przez Internet. Ochrona od dnia płatności składki przez 10 lat z czynności z okresu ubezpieczenia.