List do Pracowników i Funkcjonariuszy Publicznychzobacz

Pełna ochrona do 10 lat po wygaszeniu ubezpieczenia

OC Funkcjonariuszy Publicznych

Przeczytaj poniższe informacje, aby dowiedzieć się:

•  jakie są różnice w ubezpieczeniach dostępnych na rynku

•  czy ubezpieczenie fukcjonariusza jest obowiązkowe

•  kto jest funkcjonariuszem publicznym

czytaj więcej

Ubezpieczenie dostosowane dokładnie do Twoich potrzeb
Składanie i realizacja wzniosku w całości online
Komfort i bezpieczeństwo przy wsparciu profesionalnej obsługi klienta

Dlaczego klienci nas wybierają

Największa grupa, najszersza ochrona, najkorzystniejsza składka.

Bardzo szeroki zakres ochrony dostosowany do wielu profesji i funkcji: w tym odpowiedzialność majątkowa za błędy służbowe; naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks Pracy, RODO, Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym, Ochrona Prawna i Konsultacje prawne

Rozproszenie ryzyka poprzez włączenie do ubezpieczenia wszystkich pracowników i funkcjonariuszy o różnym zakresie obowiązków: Pracownicy Skarbowości, Celnicy, Pracownicy Samorządowi, Pomoc Społeczna, NFZ i inni - rozproszenie ryzyka = mniejsze pojedyncze ryzyko = mniejsza składka

Ochrona ubezpieczyciela aż do czasu wygaśnięcia roszczeń czyli nawet 10 lat.

Jednolita niska składka na całą Polskę płatna jednorazowo przy braku kosztów administracyjnych - płatność składki i zawarcie ubezpieczenia przez Internet. Ochrona od dnia płatności składki przez 10 lat z czynności z okresu ubezpieczenia.