List do Pracowników i Funkcjonariuszy Publicznychzobacz

Dlaczego warto się ubezpieczyć w Ogólnopolskim Programie?

opublikowano 2019-02-18
Brak ubezpieczenia
Jedna porada prawna u adwokata koszt od 250 zł nawet do 1.500 zł.
Porada prawna nie jest prowadzeniem Ochrony Prawnej której koszt może być znacznie wyższy. Porada prawna nie zdejmuje roszczenia.
W przypadku wytoczenia powództwa brak Ochrony Prawnej. Koszt obrońcy – Prawnika, Adwokata trzeba pokryć samemu.
W przypadku nieskutecznej obrony musimy sami pokryć koszty prawnika, koszty procesu oraz koszty odszkodowania. Odszkodowanie może wynieść nawet roczne wynagrodzenie brutto.
Brak ochrony z zakresu:
• Odpowiedzialność majątkowa za błędy w procesie wydawania decyzji
• Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
• Kodeks Pracy w tym: odpowiedzialność za: Ochrona Danych – RODO, Mienie Powierzone, Zniszczenie Dokumentów
• OC w życiu prywatnym
Pozorna oszczędność rocznej składki w zamian posiadanie na własnym ryzyku kosztu ewentualnej Porady Prawnej, kosztu Obrony Prawnej i wypłaty odszkodowania nawet kilkaset tysięcy złotych gdyż roszczeń i szkód może być wiele.
Jeśli jesteś pewna lub pewien, że nikt i nigdy nie wniesie przeciw Tobie roszczenia za Twoje błędy lub błędy Twoich podwładnych – Nie Ubezpieczaj SiĘ
Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa Allianz
Koszt kompleksowego programu wynosi od 80 zł do 350 zł Koszt obejmuje 10 lat pełnej ochrony czynności wykonywanych w danym roku.
W przypadku wytoczenia powództwa obrońcę wskazuje ubezpieczyciel Allianz i to on opłaca cały proces Ochrony Prawnej, lub otrzymujemy pieniądze na opłacenie własnego obrońcy.
W przypadku nieskutecznej obrony ubezpieczyciel Allianz pokryje koszty prawnika, koszty sądowe oraz wypłaci odszkodowanie w wysokości od 40.000 zł od 600.000 zł
Wypłata Odszkodowania za roszczenia nawet po 10 latach z zakresu • Odpowiedzialność majątkowa za błędy w procesie wydawania decyzji • Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych • Kodeks Pracy w tym: odpowiedzialność za: Ochrona Danych – RODO, Mienie Powierzone, Zniszczenie Dokumentów, OC w życiu prywatnym
Jednorazowa niska składka i pełne przekazanie na ubezpieczyciela kosztów Obrony Prawnej a także wypłaty odszkodowania w przypadku wykazania naruszenia. Odpowiedzialność Allianz trwa do wygaśnięcia roszczeń. Wypłata odszkodowania do 600.000 zł za 350 zł składki
Jeśli za niewielką składkę chcesz cieszyć się spokojem prawy i mieć pewność, że ubezpieczyciel Allianz pokryje ewentualne koszty Obrony Pranej oraz zapłaci za Ciebie odszkodowanie nawet 600.000 zł to ubezpiecz się – koszt ochrony od 80 zł do 350 zł a ochrona trwa przez 10 lat.

Dlaczego klienci nas wybierają

Największa grupa, najszersza ochrona, najkorzystniejsza składka.

Bardzo szeroki zakres ochrony dostosowany do wielu profesji i funkcji: w tym odpowiedzialność majątkowa za błędy służbowe; naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks Pracy, RODO, Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym, Ochrona Prawna i Konsultacje prawne

Rozproszenie ryzyka poprzez włączenie do ubezpieczenia wszystkich pracowników i funkcjonariuszy o różnym zakresie obowiązków: Pracownicy Skarbowości, Celnicy, Pracownicy Samorządowi, Pomoc Społeczna, NFZ i inni - rozproszenie ryzyka = mniejsze pojedyncze ryzyko = mniejsza składka

Ochrona ubezpieczyciela aż do czasu wygaśnięcia roszczeń czyli nawet 10 lat.

Jednolita niska składka na całą Polskę płatna jednorazowo przy braku kosztów administracyjnych - płatność składki i zawarcie ubezpieczenia przez Internet. Ochrona od dnia płatności składki przez 10 lat z czynności z okresu ubezpieczenia.