List do Pracowników i Funkcjonariuszy Publicznychzobacz

Jakie powinno być ubezpieczenie zapewniające 100% ochrony?

opublikowano 2019-02-18
Wszyscy wiemy czym są suplementy diety. To substancje, które mają niewielkie znaczenie medyczne, są uzupełnieniem diety i wpływają raczej na nasze samopoczucie, a w mniejszym stopniu na nasze zdrowie. Oczywiście suplementy diety nie mogą nam szkodzić, a każdy lekarz powie, iż NIE są to leki i w przypadku poważnego zachorowania suplementy będą niewystarczające, aby poprawić nasz stan zdrowia.
Czy podobnie jest z polisami ubezpieczeniowymi? Czy są suplementy ubezpieczeniowe? Niestety zdarzają się także „suplementy” ubezpieczeniowe, ale aby to wykazać należy wpierw odpowiedzieć na pytanie, czemu mają służyć polisy ubezpieczeniowe i przed czym mają chronić. W przypadku urzędników i funkcjonariuszy, główne ryzyko ich pracy polega na uczestnictwie w błędnie wydanej decyzji administracyjnej i ciążącej na nich odpowiedzialności materialnej za błędy. Niestety w przeciętnej świadomości to jedyna odpowiedzialność Funkcjonariusza, a w rzeczywistości tak nie jest. Urzędnika i Funkcjonariusza można pociągnąć do odpowiedzialności z wielu stron, jak np. Naruszenie Ochrony Danych Osobowych – RODO, Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, Kodeks Pracy, bezpośrednie roszczenie poszkodowanego. „Suplementy” ubezpieczeniowe dają pozorną ochronę – z zawężonego zakresu oraz przy spełnieniu bardzo rygorystycznych warunków.
Podobnie mylna świadomość występuje wśród urzędników i funkcjonariuszy odnośnie okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli w roku 2019 zawarłem ubezpieczenie funkcjonariusza, to czy jestem ubezpieczony za czynności służbowe wykonywane w 2019r., jeśli ich skutki – czyli szkody ujawnią się właśnie w roku 2019, czy także w przyszłości, a może ubezpieczam się za czynności z wcześniejszych lat? Skutki działań z roku 2019 mogą i najczęściej ujawnią się dopiero za kilka lat, zatem czy polisa wówczas też działa? Niestety w przypadku wielu ubezpieczeń OC Funkcjonariuszy, ochrona działa tylko w jednym roku i nie zabezpiecza skutków błędów z roku 2019, które ujawnią się w przyszłości np. w roku 2020, 2021, gdy zakończyło się nasze ubezpieczenie z roku 2019. Tak jest w przypadku polisy TU Ergo Hestia S.A.
A może jeśli ubezpieczam się w roku 2019, to jestem chroniony przed roszczeniami - czyli skutkami błędnie wydanych decyzji z lat wcześniejszych, które właśnie ujawnią się w roku 2019? Ale jeśli odwołanie od decyzji było w roku 2018, a roszczenie o odszkodowanie w 2019, to i tak nie będzie odszkodowania, gdyż… w roku 2018 było już podejrzenie powstania szkody na podstawie odwołania od błędnie wydanej decyzji z roku 2017. Tak jest w przypadku ubezpieczenie TU InterRisk S.A. W przypadku ubezpieczyciela Warta warunki są bardzo ciekawe oraz atrakcyjna składka przy podstawowym zakresie. Jednakże, aby otrzymać pełną ochronę, musimy dokupić to, co powinno być w podstawie czyli np. Ochrona za Naruszenie Danych Osobowych – RODO, pokrycie kosztów ochrony prawnej, bezpośrednie roszczenia poszkodowanego, OC w życiu prywatnym. Każdy urzędnik pracując przetwarza dane osobowe. Zatem co to za ubezpieczenie, które w podstawowym wariancie ma wyłączenie jednego z ważniejszych elementów – brak ochrony za naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych – RODO oraz brak ochrony prawnej. Gdy wybierzemy wszystkie opcje okaże się, że ubezpieczenie jest drogie, a przy ich braku to będzie realna pełna ochrona, czy tylko „suplement”?
Czy jest zatem urząd, który powinien kontrolować odpowiednie zapisy w umowach?
W przypadku leków jest Urząd Rejestracji Produktów Medycznych i Substancji Biobójczych wydający zgodę na wprowadzenie do sprzedaży odpowiedniego leku, który rzeczywiście ma prawdziwa skutki lecznicze. Suplementy diety nie wymagają przejścia procedury rejestracji leku, gdyż nim nie są. W przypadku ubezpieczeń Ministerstwo Finansów wydaje rozporządzenia, co do warunków ubezpieczenia, ale JEDYNIE DLA UBEZPIECZEŃ OBOWIĄZKOWYCH NP. OC KOMUNIKACYJNE
Jak odróżnić suplement diety od leku oraz „suplement” ubezpieczeniowy od ubezpieczenia?
W przypadku leków sprawa jest prostsza, gdyż leki zazwyczaj są wypisywane przez lekarza na receptę. To właśnie lekarz jako specjalista jest w stanie dobrać do naszego stanu zdrowia lek o takim spektrum działania, które zabezpieczy nas przed skutkami choroby i zapewni szybkie wyleczenie.
W ubezpieczeniu jest to dużo trudniejsze. Jedynie polisy obowiązkowe posiadają w swoich zapisach takie elementy, które w pełni zabezpieczają nas przed ryzykiem. Tak jest w np. w przypadku ubezpieczenia OC Komunikacyjnym i niezależnie u którego ubezpieczyciela kupimy to ubezpieczenie, będziemy mieli taką samą, pełną ochronę. Ubezpieczyciel wypłaci za spowodowane przez nas uszkodzenia w innym pojeździe i np. budynkach i budowlach w które uderzyliśmy, a także pokryje koszty leczenia poszkodowanych osób, koszty ewentualnej renty przyznanej nawet kilka lat po wypadku, wypłaci zadośćuczynienie za powstałą szkodę oraz zapewni nam ochronę prawną, a ochrona będzie działać na terenie Polski oraz w całej Europie i to do końca okresu przedawnienia roszczeń wobec kierującego.
W polisach dobrowolnych każdy ubezpieczyciel sam ustala warunki ochrony, podobnie jak dowolnie jest ustalany skład suplementu diety. Każdy przystępujący do ubezpieczenia jest zobowiązany przeczytać warunki ubezpieczenia, tak samo jak przeczytać ulotkę dołączoną do suplementu diety. Kto to robi i kto rozumie tamte zapisy?
Suplement diety raczej nam nie zaszkodzi, ale „suplement” dobrego ubezpieczenia nie zapewni nam odpowiedniej ochrony – nie będzie wypłaty odszkodowania, a to w konsekwencji z pewnością narazi nas na wysokie koszty.
W przypadku suplementów diety przed ich stosowaniem możemy poradzić się lekarza lub farmaceuty, a w przypadku polis powinniśmy polegać na brokerze ubezpieczeniowym prawidłowo wskazującym istniejące ryzyka w pracy urzędnika i pokazującym, który produkt ubezpieczeniowy zapewnia kompleksową ochronę.
Ryzyka występujące w pracy urzędnika i funkcjonariusza publicznego Przed wyborem dobrego programu ochrony wskażmy ryzyka i odpowiedzialność, jaka spoczywa na urzędniku i funkcjonariuszu i z jakich podstaw prawnych można dochodzić roszczeń:
• Odpowiedzialność majątkowa za udział w błędnie wydawanych decyzjach administracyjnych
• Odpowiedzialność za naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
• Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu Pracy – w pełnym zakresie bez wyłączeń, czyli ochrona za mienie powierzone np. samochody komputery itp., za naruszenie ustawy O Ochronie Danych Osobowych - RODO, utrata i zniszczenie dokumentów.
• Naruszenie dóbr osobistych, w tym pomówienia np. obrażenie, znieważenie klienta lub pracodawcy.
• Odpowiedzialność za bezpośrednie roszczenia poszkodowanych, w tym na styku praca zawodowa – życie prywatne. Ochrona z zakresu OC w życiu prywatnym.
• Ochrona Prawna - pokrycie kosztów ochrony prawnej, czyli wynagrodzenia prawnika – adwokata i pokrycie kosztów procesowych.
Mając zidentyfikowane powyższe punkty możemy szukać brokera ubezpieczeniowego, który jako specjalista poszuka nam odpowiedniego ubezpieczenia, które będzie zabezpieczać nas na wypadek pojawienia się roszczenia.
Od 2011 roku funkcjonuje także Ogólnopolski Program Ochrony Funkcjonariuszy, który kompleksowo zapewnia powyżej opisaną ochronę, a odpowiedzialność ubezpieczyciela trwa, aż do chwili przedawnienia roszczeń względem urzędnika, czyli nawet ponad 10 lat od zakończenia rocznej ochrony.

Dlaczego klienci nas wybierają

Największa grupa, najszersza ochrona, najkorzystniejsza składka.

Bardzo szeroki zakres ochrony dostosowany do wielu profesji i funkcji: w tym odpowiedzialność majątkowa za błędy służbowe; naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks Pracy, RODO, Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym, Ochrona Prawna i Konsultacje prawne

Rozproszenie ryzyka poprzez włączenie do ubezpieczenia wszystkich pracowników i funkcjonariuszy o różnym zakresie obowiązków: Pracownicy Skarbowości, Celnicy, Pracownicy Samorządowi, Pomoc Społeczna, NFZ i inni - rozproszenie ryzyka = mniejsze pojedyncze ryzyko = mniejsza składka

Ochrona ubezpieczyciela aż do czasu wygaśnięcia roszczeń czyli nawet 10 lat.

Jednolita niska składka na całą Polskę płatna jednorazowo przy braku kosztów administracyjnych - płatność składki i zawarcie ubezpieczenia przez Internet. Ochrona od dnia płatności składki przez 10 lat z czynności z okresu ubezpieczenia.