List do Pracowników i Funkcjonariuszy Publicznychzobacz

Program Medyczny LUX MED dla pracowników Urzędu Miasta st. Warszawy

opublikowano 2020-08-31

Szanowni Państwo,

1. Ubezpieczenie medyczne LUX MED z którego Państwo korzystacie będzie dla Państwa kontynuowane w kolejnym roku - 2021.

2. Warunki ubezpieczenia oraz zakres świadczeń nie ulegają zmianie.

3. Składki za ubezpieczenie medyczne na rok 2021 nie ulegają zmianie i będą takie jak obecnie:

4. Ubezpieczenie LUX MED w roku 2021 będzie prowadzone bez udziału Związku Zawodowego Solidarność – Komisja Międzyzakładowa Nr 2477 NSZZ „Solidarność”.

5. Potwierdzenie kontynuacji ubezpieczenia na rok 2021 na obecnych warunkach

6. Przejście do nowego ubezpieczenia na rok 2021 będzie odbywać się bez wypełniania deklaracji.

7. Każda osoba / rodzina będzie samodzielnie opłacać składkę na indywidualny numer konta – bez udziału pracodawcy i bez Związku Zawodowego Solidarność – procedura przejścia zostanie przekazana już niebawem

8. Prosimy o podanie Państwa adresu mailowego, abyśmy mogli przekazywać bezpośrednio do Państwa informacje na temat programu medycznego LUX MED. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza uzupełnij dane, kliknij poniżej

9. W razie ewentualnych pytań prosimy o kontaktowanie się z opiekunem Państwa ubezpieczenie medycznego LUX MED: Tomasz Dmowski Active Broker; tel. 22 769 00 20; kom 501 898 238

10. Osoby, które już teraz chcą przystąpić do ubezpieczenia w ramach nowego programu – bez udziału pracodawcy i Związku Zawodowego – proszone są o kontakt z opiekunem ubezpieczenia LUX MED: Tomasz Dmowski Active Broker; tel. 22 769 00 20; kom 501 898 238

Prosimy o przekazanie niniejszych informacji do wszystkich Państwa współpracowników, członków rodzin oraz znajomych korzystających z ubezpieczenia LUX MED lub będących zainteresowanych tym ubezpieczeniem.

Prosimy o podanie Państwa adresu mailowego, abyśmy mogli przekazywać bezpośrednio do Państwa informacje na temat programu medycznego LUX MED. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza. – uzupełnij dane, kliknij tutaj

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontaktowanie się z opiekunem Państwa ubezpieczenie medycznego LUX MED:
Tomasz Dmowski Active Broker; tel. 22 769 00 20; kom 501 898 238

Istotne Pliki do pobrania:

LUX MED - owu.pdf

LUX MED - REFUNDACJA.pdf

LUX MED - Wniosek o Refundację.pdf

LUX MED - Zakres Ubezpieczenia COMFORT.pdf

LUX MED - Zakres Ubezpieczenia COMPLEX.pdf

LUX MED - Zakres Ubezpieczenia VIP.pdf

LUX MED - Zakres Ubzpieczenia VIP PLUS.pdf

LUX MED - Zasady Korzystania w czasie Pandemii COVID 19.pdfDlaczego klienci nas wybierają

Największa grupa, najszersza ochrona, najkorzystniejsza składka.

Bardzo szeroki zakres ochrony dostosowany do wielu profesji i funkcji: w tym odpowiedzialność majątkowa za błędy służbowe; naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks Pracy, RODO, Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym, Ochrona Prawna i Konsultacje prawne

Rozproszenie ryzyka poprzez włączenie do ubezpieczenia wszystkich pracowników i funkcjonariuszy o różnym zakresie obowiązków: Pracownicy Skarbowości, Celnicy, Pracownicy Samorządowi, Pomoc Społeczna, NFZ i inni - rozproszenie ryzyka = mniejsze pojedyncze ryzyko = mniejsza składka

Ochrona ubezpieczyciela aż do czasu wygaśnięcia roszczeń czyli nawet 10 lat.

Jednolita niska składka na całą Polskę płatna jednorazowo przy braku kosztów administracyjnych - płatność składki i zawarcie ubezpieczenia przez Internet. Ochrona od dnia płatności składki przez 10 lat z czynności z okresu ubezpieczenia.